Ένα υπερσύγχρονο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, εγκαινιάστηκε στη Ναύπακτο.
Ένα μικρο δείγμα των εξωτερικών εγκαταστάσεων.