Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση επόμενης ημέρας. Η Βιντεοσκόπηση έγινε με Canon DSLR σε High Definition. Το μοντάζ, έγινε με Avid Media Composer.